A földbolygó,melyen élünk,ugyan olyan élőlény mint bármelyikünk.Hozzánk hasonlóan ő is testtel és lélekkel rendelkezik.Gaia a bolygó lelke,és a fölbolygó is hatalmas váltózásokon megy keresztül együtt az emberiséggel.A földi mennyország létrehozásán dolgozunk mindannyian.Ez a folyamat nagyszabású változásokkal jár minden tekintetben.A változások során tapasztalható éghajlati és időjárási változások,váratlan katasztrófák,vulkánkitörések,folyamatos földrengések,
Még ha nem is úgy tűnik,de mind a földi mennyország megvalósulását szolgálják
Ugyanis nagyszabású "tisztogatásra van szükség az új világ létrehozásához.A föld változásai az élővilágra is kihatnak és jelentős változásokat okoznak az emberekben mentális,spirituális és fizikai,szinten egyaránt.Az emberek dns felépítése is változóban van a tudatosság emelkedése végett.Egyes emberek jelentős szemléletváltást idéznek elő az emberiség nézetében,de ezekre szükség van az egyetemes béke tényleges megvalósulásához.
Gaia üzeneteiben szeretetteli útmutatást kaphatunk az élet folyamatainak hátterét illetően,valamint segítséget kapunk felkészülni az új világban való létezéshez.
Gaia

~ Mit is jelent a Földi Mennyország?

Kedves Földanya: Meg tudjuk tapasztalni a Mennyországot a Földön? És te meg tudod? Ha igen, akkor milyen hasznos információkat tudnál velünk megosztani a Földi Mennyországról? Például, hogy az egy jövőbeli lehetőségünk, vagy már most is megtapasztalhatjuk? Hogyan tudnád meghatározni a Földi Mennyországot? Mit kellene tennünk (vagy mit kellene elhagynunk) ahhoz, hogy minél előbb megtapasztalhassuk azt? A Földi Mennyország a végső sorsunk, vagy van még több is azon túl? Kérlek, válaszolj nekünk, amennyire az lehetséges - fizikai, mentális, érzelmi, spirituális, társadalmi, 3D, 4D, 5D, stb. szinteken. A.A., Shasta-hegy, California


Talán a végső kérdés ez lenne: Létezik Földi Mennyország, vagy ez csak egy kifejezés, melyet réges régen olyanok találtak ki, akik szerették önmagukat, akik olyan pillanatokat kerestek, melyek túl léteznek a hétköznapi pillanatok szürkeségén? Történelmi szempontból, sok ember számára bonyolult volt megérteni a Mennyország fogalmának meghatározását és sokkal kevesebben értettek egyet kollektíven azzal, hogy egyáltalán megtapasztalható-e itt a Földön, vagy sem. Miért van ez?

A leginkább elfogadott meghatározás a Mennyországot illetően az, hogy Isten és az Angyalok lakhelye. Ha így is van, akkor hol található ez a hely és hogyan juthatunk el oda? A Mennyország további értelmezése szerint, létezik egy áldásos szent hely; egy birodalom, mely egyben hajdani jellegzetességének megfelelően örökké létezik. Ez azt feltételezi, hogy a Mennyei birodalmakba, csak azok nyernek bebocsátást, akik már befejezték tevékenységüket mind anyagi, mind pedig spirituális szinten, vagy azok, akik egy különleges vallási hitvilágba születtek bele, vagy elkötelezett hívei annak. Néhányan úgy írják le a Mennyországot, mint a lélek természetes helye, mely az önmegvalósított lelkeken belül otthont és szállást nyújt Istennek. De vajon beleszámolhatom-e magam, aki nem férek bele egyik fent említett kategóriába sem?

A Mennyország a létezés egy állapota. Az egység egy kifejeződése, mely időn és téren túl létezik. Egyszerre megfogható (alakos) és megfoghatatlan (alaktalan) és mindent, ami azon belül és kívül van, egyaránt magába foglal. A Mennyország a ti természetes létállapototok, ezért minden más létállapot nem természetes. De ha a Mennyország vesz körül minden formát, alaktalant és mindent, ami azon kívül és belül van, hogy lehet az, hogy a többi létállapot nem természetes? Ez a paradoxon és a bonyolultság a Mennyország meghatározásában. Ennek meghatározása, önmagában, vagy önmaga számára csak egy kísérlet arra, hogy elhatároljuk, vagy elszeparáljuk azt minden más meghatározásától, a jobb megértés érdekében. Semmi sem képes jobban meghatározni, vagy behatárolni a Mennyországot annál a magyarázatnál, hogy a Mennyország az, amit Istennel együtt cselekszünk, érted? Mindkettő a létezés határtalan kifejeződése, ami tiszta szeretetként létezik és elválaszthatatlan tőle. Létezhet az, hogy Isten és a Mennyország szinonimák? Meghagyom nektek a lehetőséget, hogy levonhassátok saját következtetéseteket vagy, maradjon az meghatározatlanul.


Ti már kifejeződései vagytok a Mennynek és a Földnek, de multidimenzionalitásotoknak csak egy bizonyos szintű tudatosságát ismeritek. Ez azért van így, mert úgy döntöttetek, hogy a fényt összesűrítitek abból a célból, hogy megtapasztalhassátok önmagatokat fizikai emberi lényként, és próbára tegyétek képességeitek határait, mint Menny a Földön. Ez nem feltétele a fizikai kifejeződés megtapasztalásának, csak a jelenlegi emberi kollektív tudatosság kreálmánya. Ha ez nem egy megtapasztalási lehetőség lenne, az a kifejezés, hogy Földi Mennyország, nem létezne a szókincsetekben. Ahány kifejezhető forma, annyi féle megtapasztalás. Ez az univerzum törvényeinek, vagy igazságainak egyike. Ha ki tudod mondani, vagy leírni: akkor meg tudod élni, meg tudod teremteni, fel tudod építeni, fel tudod nevelni vagy meg tudod adni azt. Minden tiszta lehetőségként áll fenn. Ha a lehetőséget vággyá alakítod, akkor az lehetségessé válik és végül kibontakozik. Ez az, amiért olyan fontosak a kimondások, kijelentések. Meg kell értenetek a kimondott szó erejét, hogy a kimondott szavaitok teremtik valóságotokat. Ahogyan folyamatosan megtapasztaljátok ezt az erőt, megtanuljátok, hogyan teremtődik meg a saját elképzelésetek a tökéletes valóságról. A tökéletes valóság ezen felfedezése az, amelyet meg fogtok tapasztalni fizikai Mennyként, vagy Földi Mennyországként.

Régen, mielőtt individualizáltátok magatokat a Forrásból, tudtátok, hogy a ti voltatok a Mennyország és valóban azok voltatok. Egyszer csak elhatároztátok, hogy felfedezitek önmagatokat, mint a Forrásnak - melyet Mennynek hívnak - egy individualizált kifejezése és megtettétek. Később, gondolatban tapasztaltátok meg magatokat, mint egy fizikai pontja a fénynek, egyedülállóan szétválasztva minden mástól, még a kellemes Mennyektől is, és megtettétek. Egy idő után felfedeztétek, hogy úgy is képesek vagytok megtapasztalni önmagatokat, mint fizikai emberi lény, aki birtokában van a Mennyország minden kifejeződésének, de tartósan el van választva attól, és ezt is megtettétek. A kreativitásotok határtalan volt. Végül úgy döntöttetek, hogy a Mennyországnak csak pár jellemzőjét testesítitek meg, ide és oda elrejtve a többit, ahol később majd boldogan felfedezhetitek azokat, úgy mintha először találnátok rájuk. Az idők folyamán jobb és jobb játékosokká váltatok ebben a játékban, egészen addig, amíg szépen eszetekbe nem jut az összes mennyei kifejeződés, melyet elrejtettetek magatok elől. Elválasztottátok magatoktól, amíg a fény részecskéi szét nem szóródnak az univerzum minden dimenziójába. Egy utazásra készültetek, hogy összeszedjétek azokat együttesen, hogy újra, még egyszer megtapasztaljátok a teljességet. Majdnem mindannyian ebbe az univerzumba és más helyekre utaztatok. Az utazásotok most ide hozott a Földre, ahol a maradék darabkák vannak. Rejtve vannak ezen a síkon és minden élő dologban, mert oda tettétek őket. Most gyűjtitek össze a Mennyek maradék kifejeződéseit, és pontosan ezt is teszitek. Végül emlékeznetek kell arra, hogy ti és a Forrás azonosak vagytok, és emlékezni is fogtok rá. Ez ez egyik oka, hogy a Földi Mennyország kifejezés mindig része volt a kollektív tudatosságotoknak. Ez úgy létezett, mint a legrégebbi feljegyzéseitek része, minden kultúrán és nyelven belül... erre is emlékezni fogtok.

Én, mint a Föld kollektív tudatossága is szintén megtapasztalom azt, amit ti Földi Mennyországnak neveztek és a Föld minden birodalma is ugyancsak ezt tapasztalja. Minden birodalmon belül, minden dimenziónak megvan a saját egyedülálló értelmezése, vagy tapasztalata, mint ahogyan minden sűrűség működik az idő és a hely dimenzionális megtapasztalásán belül. A fizikai föld még nem ismeri önmagát úgy, mint a Földi Mennyország teljes kifejeződése, mivel ez a megtapasztalás szorosan kötődik a ti saját megtapasztalásaitokhoz. Az emberiséggel együtt, maga a fizikai föld is egyre közelebb kerül annak megtapasztalásához. Ez úgy fog megnyilvánulni fizikai síkon, mint az egészség és az életerő minden lehetséges formában történő újjászületése. A mennyország végül is a létezés tökéletes állapota, melynek egyik látható következménye a tökéletes fizikai egészség lenne.

Hogyan fognak eljutni az emberek ennek felismeréséhez, mikor még mindig abban hisznek, hogy a Mennyország önmagukon kívül létezik? A tapasztalati tudás, mint az önmegvalósítás eszköze fogja manifesztálni a Mennyországot a Földön, a multidimenzionális Én, fizikai Énbe való nagyobb mértékű tükröződése által. Egyszer, a már vékony fátyol, mely elválaszt benneteket ezektől a realitásoktól, teljesen feloldódik és a világotok olyanná fog válni, mely kizárólag ezeket az igazságokat fogja tükrözni. Jelenleg, a világon mindenfelé ti még mindig azt tükrözitek, amit a kollektív valóságotokként határoztatok meg. Ahogyan ez a kollektív valóság folyamatosan tágul, úgy tágul a rezgésszintetek is. A rezgés, a fény és a hang egy kombinációja és amint ez növekszik, összezúzza, vagy átdöfi a sűrűbb valóságokat a könnyebbek (fényesebbek) javára. Ezeknek a könnyebb valóságoknak az egyikét hívnák Földi Mennyországnak, de fontos emlékezni arra, hogy ez csak egy a sok közül, van még sok másik is.

A Földi Mennyország nem a végső cél számotokra, vagy számomra. A végső valóság ezen a világegyetemen belül nem létezik, vagyis minden valóság. Ez egyszerűen csak a Forrásnak egy másik elnevezése. Akkor ez a valóság? Nem! Vannak más univerzumok és a tapasztalás más forrásai, melyeket Istennek neveznétek. A Forrás, vagy Isten, is nagyobb és több csodálatos megtapasztalást óhajt. Hisztek ti igazán abban, hogy ez Minden ami van? Ez a legjobb, amit a Teremtőnk tehet? Nem kedveseim, nem. Van több is, sokkal több. Igazán nem ez a cél, hanem az utazás, mert a cél akár, egy ideiglenes megállója is lehet egy nagyobb utazásnak. A Forrás / a Minden, ami Van / a Teremtő, jelenleg részt vesz az ébredésben, a felgyorsítási folyamatban az univerzum összes valóságán belül, mivel nem ez az egyetlen színtér, még sok más játék létezik megtapasztalásra várva. Fontos, hogy megértsük ezt a folyamatot, mivel saját fejlődésetek és másoké is fel fog gyorsulni.

Azok, akik lemaradtak mögöttünk vagy egyéb mondva-csinált indokokkal játszani igyekeznek és alig várják a játszmát, megfeledkeztek arról, hogy több játszható játék létezik, ők azt hiszik, hogy ez az egyetlen. Az új játék várakozik, hogy játsszák, ezen igazság bizonyítékát ideiglenesen eltávolították ebből a valóságból azok, akik nagyon sikeresek ebben a játékban. Ők azt mondják: "Tarts ki és játssz egy másik kört". Annak megértése, hogy a Földi Mennyország a valóság minden síkján létezik, a visszaigazolása annak, hogy te valóban befejezted ezt a megtapasztalást és készen állsz a továbbhaladásra. Ez a jel, amelyre vársz.

Ha a Földi Mennyországot nem definiálnánk, talán képesek lennénk azt értelmezni. Úgy éled az életed, mint egy értelmezése a Földi Mennyországnak. Onnan, ahonnan jöttél - a mennyei birodalmak - a Földet, rendszerint önmagad olyan kifejeződésének tekintik, mely megfelel lelked szabad akaratának. A szabad akarat egy ajándék, mely lehetővé teszi nektek, hogy megalkossátok önmagatokat, amilyen kényelmesen az csak lehetséges itt a Földön. Az utak egyike az, amit teszel, hogy elhozod magaddal a sokrétű Mennyországot (azt, amelyik határtalan) ahogy tudod, és összevegyíted a te Földi tapasztalásoddal (mely úgy tűnik, hogy korlátozott).

A Földi Mennyország egy tapasztalási lehetőség mindenki számára, néhányaknak egy lehetséges valószínűség és keveseknek pedig egy spirituális bizonyosság. Hogy melyik kategóriába tartozol bele? Van itt egy pár kérdés, hogy fel tedd magadnak, mely segítségedre lesz meghatározni azt. Teljesen jelen vagy a mindennapi valóságodban, vagy sokszor más valóságba sodródsz? Aktívan dolgozol, hogy felzárkóztasd magad a környezetedhez, vagy esetleg kivárod a pillanatot, hogy mások utolérjenek? Rátaláltál arra, hogy egynek érezd önmagad más birodalmak létezőivel, hogy az ember egy velük, vagy még mindig azt hiszed hogy külön vagy választva ezektől? Magadra vetted a feladatod ebben az életedben, ha nem is nyilvánult még meg, esetleg nem teljesen meghatározott, vagy még mindig keresed a következő lehetőséget a kilépésre?

A Földi Mennyország összességét ahogyan tapasztalod, közvetlen kapcsolatban van azzal a szobával, melyet létrehoztál az életedben annak érdekében, hogy megtapasztalhasd annak megnyilvánulását. Ha csak egy kis részét hoztad létre a szobának, akkor úgy fogod tapasztalni, mint egy fogalom; egy doktrina, vagy lehetőség. Ha elhiszed, hogy valamilyen szinten megérted, akkor meghívod azt a valóságodba, de csak olyan mértékben, amennyire az elméd megengedi. Ez valószínűségként létezik, melyet az elméd át fog értékelni a tényleges bizonyíték bevezetésén keresztül. Ha megtalálod a Földi Mennyország apró jeleit a mindennapi tapasztalataidban, akkor üdvözölheted azt a szívedben, átadtál neki egy olyan lakhelyet, ahol táplálni és segíteni tudod a növekedésében. Megengedted neki, hogy megnyilvánuljon a 3D-ben és készen áll felruházni, segíteni - fel fog téged hatalmazni.

Létezik Földi Mennyország 4D és 5D szinten is? Igen és még azon is túl. A negyedik dimenziós szinten ez egy paradigmaváltásként tapasztalható. Ez egy paradoxon, egy olyan, ami megtapasztalható, de nem igazolható, kinyilvánított, de nem megmagyarázott. Ez a gondolat kiterjedésének szintje. Ez a gondolat az emberi elmén túl fejezhető ki. Továbbjutva az emberi elme megköveteli a kozmikus, vagy Isteni elméhez való hozzáférést. Egy tiszta kapcsolat a te kozmikus elméddel, már úgy létezik, mint egy neurális (idegi) ösvény az agyadban. Ez mostanáig keveset volt használva, de hamarosan érthetővé válik. A 4D-s Földi Mennyország globális öntudatként fejeződött ki. Ez a kulcs, mely hozzáférést biztosít az tiszta lehetőségek egyesített teréhez. A Földi Mennyország, mint tiszta lehetőség létezik a 4D-ben, mivel a 4D-ben ez a teljesség gondolatként fejeződik ki. A lehetőségek polarizált gondolatokként léteznek - talán lehetségesek, talán nem, talán megtörténnek, talán nem. A teljesség gondolata egyszerűen VAN. LÉTEZIK. Ez vajon tekintettel van egy meghatározott formára, vagy megmarad alaktalannak, ahogyan még mindig létezik? Ennek egy tökéletes példája az a cél, vagy küldetés, hogy te eljöttél tapasztalatot szerezni a Földre. Ez úgy létezik a 4D-ben, mint az igazság teljes kifejezése. Sokan közületek szándékoznak a célotokat manifesztálni az 5D-ben, de kerestétek már ezeket, hogy manifesztálódjanak, vagy egyszerűen megmutatkozzanak a 3D-s világotokban. Ez nem fog megtörténni, hacsak ti ki nem kényszerítitek. Azonban, ha kierőltetitek a tapasztalatot, végül nem fogjátok megfelelőnek találni. Azon fogtok csodálkozni, hogy "Ez minden?" Ez minden, amit tettem, vagy mondtam? "Engedjétek meg magadatoknak az ajándék kiteljesedését és ébredjetek rá a negyedik dimenzionális világ szépségére. Ez sokkal több annál, mint egy kapubejárat az ötödik dimenzióba, mely felkínálkozott. Mi a jó abban, hogy egy új paradigmában vagy egy új világban játszotok, ha nem értitek a nyelvét, vagy szokásait?

Amikor a teljesség gondolata beoltódik kreativitással, képes manifesztálódni az 5D-ben. Az ötödik dimenzió semleges polaritású. A polaritás úgy létezik ezen a szinten, mint egy tökéletes választás, melyet a kollektív emberi tudatosságnak kell megválasztani. Ez a választás többet foglal magába, mint a szavazási rendszereitek szerinti egyszerű többséget. A negyedik dimenziós világ megengedi nektek, hogy úgy tapasztaljatok meg egy választást, vagy egy következményt, mint egy tökéletes elképzelés. Ez azt jelenti, hogy a gondolatokon kívül fogtok játszani, mivel kapcsolatban vagytok minden más élő fényrészecskével, egészen az elsőtől a harmadik dimenziókig. Ez a 4D-s előny, néhányat képes megváltoztatni a ti elavult 3D-s tapasztalataitok közül, érzitek már?

Az ötödik dimenzió által kialakított Földi Mennyország számára minden elérhető, mindent átölel, mivel a teljesség létezői nincsenek tekintettel ezekre az elavult 3D-s földi tapasztalatokra. Az ítélkezés abbamarad az Egység, a Teljesség és az Egyidejűség érdekében. Csak az a valami, ami kevesebb a teljesnél tud úgy ítélkezni, hogy valami hiányzik, vagy nem kielégítő. Ti már készen álltok rá, hogy a teljesség fogalmának megfelelően éljetek. Éppen a legtöbb tartózkodó között te már tudatában vagy, hogy mindent támogatni kell (fenn kell tartani), ha csak kevesen is vannak a túlélők. Jelenleg a 3D-s Földön, nem fogsz találni olyan lenyomatot, ami támogatja ezt az elképzelést, vagy ötletet, mivel azt a hitedben fogod megtalálni. Amikor tudatosan állsz az 5D-ben, megkapsz minden lenyomatot, amire szükséged lesz, az akkor elavultak révén.

Mi a Földi Mennyország tapasztalata az 5D-n túl? Sokkal nagyobb, sokkal ragyogóbb. A csoportos elme és a csoportos lélek általában arra a döntésre jut, hogy sokkal érdekesebb csoportban lenni, mint egyénileg. Sokkal inkább egymást szolgálják, mint önmagukat, mivel ez egy sokkal örömtelibb megtapasztalás. A Szeretet egyszerre, mint fogalom és megtapasztalás létezik, mint egy tágabb valóság, mivel ott egy nagyobb valóságot foglal magába. Finomabb rezgések, frekvenciák és fénykiáradások a kifejeződés árnyalatait hozzák létre finoman, tele gyönyörűséggel, az alacsonyabb dimenziók fényének nagyobb kifejezéseként. Ezek csak példák, sokkal többről van szó.

Mindazok után, amit elmondtam, vagy elmagyaráztam, mindent egybevéve a Földi Mennyország egyszerűen egy választás; egy tudatosság. Kicsi, vagy nagy mértékben, elérhető számotokra éppen most. Vajon egy személyes, vagy globális megtapasztalásként kísérled meg azt magadévá tenni, ez szintén a te választásod. Az én választásom ma megegyezik azzal, amit mindig is kerestem. Ez pedig megtapasztalni a Földi Mennyországot minden szinten, minden valóságban, a létezés minden síkján, minden birodalomban, belül és kívül, a jelenben és a jövőben veletek és a ti eljövendő nemzedékeitekkel fizikailag, vagy másképp, tudatosan és érzelmileg, minden dimenzión és sűrűségen belül és minden egyénnel és kollektív szívvel, melyeknek tudatára ébredek. Kihagytam valakit?


A következő beszélgetésünkig, mikor az útjaink ismét találkoznak, fenntartom a talajt a lábatok alatt, a levegőt, melyet belélegeztek és a szívemet, mely a tiétekkel együtt dobog.
A Békés Bolygó
Földi Mennyország